බස් ගාස්තු අඩුවෙයි / ප්‍රමාණවත් නැතැයි චෝදනා

බස් ගාස්තු ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට 2% කින් පහත දමා තිබෙනවා.

අද සිට ක්‍රියාත්මක නව ගාස්තු සංශෝධනය අනූව රුපියල් 12, 15, 20, 34 සහ රුපියල් 41 යන ගාස්තුවල කිසිදු වෙනසක් සිදු නොවන අතර 25, 30 සහ 39 ක් ලෙස පැවති ගාස්තු මෙන්ම රුපියල් 44 සිට රුපියල් 67 දක්වා ගාස්තු රුපියලකින් පහත දමා තිබෙනවා.

ඊට අමතරව රුපියල් 72, 75 හා රුපියල් 86 ක් ලෙස මෙතෙක් අය කළ ගාස්තු ද පහළ දමා ඇත්තේ ද රුපියලකිනුයි.

රුපියල් 78, 81 ,84 ,89 සිට රුපියල් 114 දක්වා වූ ගාස්තු රුපියල් 2කින් පහත වැටෙනවා.

ජාතික ගමනාගමන කොමිසන් සභාවේ සභාපති එම්. ඒ. පී හේමචන්ද්‍ර මහතා ප්‍රකාශ කළේ, මේ යටතේ සාමාන්‍ය සහ අර්ධ සුඛෝපභෝගී බස් ගාස්තු පමණක් සංශෝධනය වන බවයි.

එහෙත් අධිවේගී මාර්ග බස් ගාස්තු සහ සුඛෝපභෝගී බස් ගාස්තුවල කිසිදු වෙනසක් සිදුවන්නේ නැහැ.

කෙසේ වෙතත් ඉන්ධන මිල අඩු කිරීමට සාපේක්ෂව මෙම ගාස්තු අඩු කිරීම ප්‍රමාණවත් නොවන අතර එය ජනතාව මුලා කිරීමක් බවටයි බස් මගී සංගම් චෝදනා කරන්නේ.