බ්‍රිතාන්‍ය සරසවි ඇදුරා හෙළිකළ සුරංගනාවියන්ගේ ජායාරූප

සුරංගනාවන් සැලකෙන්නේ බොහෝ දෙනකු පෙම් බදින මායා ලෝකයට පමණක් සීමාවූ සංකල්පයක් ලෙසයි.කෙසේ වෙතත් කුඩා දරුවන් සුරංගනාවන්ට මෙන්ම සුරංගනා කතාවන්ටද දැඩි ඇල්මක් දක්වනවා. කෙසේ වෙතත් තමන් සැබවින්ම සුරංගනාවනක් දුටු බවට ජායාරූප සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරන්නකු පිළිබද ඔබ මෙතෙක් අසා තිබුණාද ? මේ එම විස්මිත කතාවයි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *