බැදුම්කරේ රහස් වාර්තාව ගැන නීතිපති මතය විමසයි

බැදුම්කර විමර්ෂණයට අදාළ රහස් පොලිස් පරීක්ෂණ වාර්තාව මුදා හැරීමේ හැකියාව පිළිබද නිතීපතිවරයා සමග සාකච්ජා කරන බව ජනාධිපති ලේකම් ඔස්ටින් ප්‍රනාන්දු මහතා පවසනවා.
ලේකම්වරයා පවසන්නේ එම වාර්තාව පිළිබද නීතිපතිවරයාගේ උපදෙස් මත ඉදිරි පියවර ගන්නා බවයි.
කෙසේ වෙතත් ජාතික ලේඛනාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව අද සදහන් කළේ ජනාධිපති ලේකම්වරයා ලිඛිත ඉල්ලීමක් සිදුකරන්නේ නම් එම වාර්තාව මුදා හිරීමේ බාධාවක් නොමැති බවයි.
බැදුම්කර විමර්ෂණ වාර්තාවට අදාළ රහස් පොලිස් පරීක්ෂණ වාර්තාව වසර 30ක් ඉක්ම යන තෙක් මුදා හැරිය නොහැකි බවටයි ඊයේ දිනයේදී එම දෙපාර්තමේන්තුව දන්වා තිබුණේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *