බැදුම්කර කොමිසමට ඕනෑම මොහොතක එන්න අගමැති සූදානමින්

ආන්දෝලනාත්මක බැදුම්කර ගණුදෙනු පිළිබද විමර්ෂණය කරන ජනාධිපති කොමිෂන් සභාව හමුවේ අවශ්‍ය ඕනෑම අවස්ථාවක පෙනී සිටීමට අග්‍රාමාත්‍යවරයා සූදානමින් පසුවන බව අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය පවසනවා.
මේ ඊට අදාළව අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය නිකුත් කළ නිවේදනයයි.

ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය

බැඳුම්කර ගනුදෙනුව පිළිබඳව සොයා බැලීම සදහා පත් කෙරුණු ජනාධිපති කොමිසම ඉදිරියේ කරුණු විමසන අවස්ථාවන්හිදී අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පිළිබඳ සඳහන් වූ හෙයින්, කොමිසමට අවශ්‍ය ඕනෑම අවස්ථාවක ඒ පිළිබඳ කරුණු පැහැදිලි කිරීමට වික්‍රමසිංහ මහතා සූදානමින් සිටියි.
ජනවාරි 08 වන දා මෙරට ජනතාව බහුතර ජනවරම ලබා දුන්නේ යහපාලනය සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය යළි තහවුරු කරලීමට හෙයින්, රජයට හෝ රජයේ නිලධාරීන්ට චෝදනා එල්ල වන අවස්ථාවන්හිදී ඒ පිලිබඳව පරීක්‍ෂණ පැවැත්වීමට ද, සොයා බැලීමට ද රජය හැම විටම ක්‍රියා කර ඇති බව ද, ඉදිරියට ද ඒ පිළිවෙතම අනුගමනය කරන බවද අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය සහතික කරයි.

2017. 10. 15

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *