බැදුම්කර කොමිසමේදී අගමැතිගෙන් කරුණු විමසන්න නීතිපති කැදවයි

බැඳුම්කර කොමිසම හමුවේ හෙට පෙනී සිටින අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගෙන් කරුණු විමසීම සඳහා නීතිපතිවරයා කොමිසම විසින් කැඳවා ඇතැයි එම වාර්තා අනාවරණ කරනවා.

අග්‍රාමාත්‍යවරයාට හිමි නිල තත්ත්වය අනුව කොමිසම හමුවේ ඔහුගෙන් කරුණු විමසීමට කනිෂ්ඨ නිලධාරීන් නොයෙදවිය යුතු යැයි කොමිෂන් සභාව තීරණය කිරීම මීට හේතුවයි.
ඒ අනුව නීතිපති ජනාධිපති නීතිඥ ජයන්ත ජයසූරිය මහතා විසින් අග්‍රාමාත්‍යවරයාගෙන් කොමිසම හමුවේ කරුණු විමසනු ඇති බවයි බැඳුම්කර කොමිසමේ ආරංචි මාර්ග අනාවරණ කළේ.

කොමිෂන් සභාව හමුවට පැමිණීමට පෙර අග්‍රාමාත්‍යවරයා දිවුරුම් ප්‍රකාශයක් මගින්ද කොමිසමට බැඳුම්කර සිද්ධියට අදාළව කරුණු දැක්වීමක් සිදුකර තිඛෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *