බැදුම්කර දුරකථන ඇමතුම් ගැන කතාකරන්න පක්ෂ නායක සාකච්ජාවක්

මහ බැංකු බැඳුම්කර ගනුදෙනුවේ චූදිතයකු බවට පත්ව සිටින අර්ජුන ඇලෝසියස් මහතා සමග දුරකථන සබඳතා පැවැත්වූ බවට ප්‍රකාශ වූ මන්ත්‍රීවරුන් සම්බන්ධයෙන් පක්ෂ නායක හමුවක් කැදවා සාකච්ඡා කරන බව කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා අද ප්‍රකාශ කළා.
කතානායකවරයා කියා සිටියේ චෝදනාවට ලක්වූ මන්ත්‍රීවරුන්ද මෙම සාකච්ජාවට කැදවන බවයි.
සභානායක අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා විසින් අද පාර්ලිමේන්තුවේදී වරප්‍රසාද ප්‍රශ්නයක් මතු කළ අවස්ථාවේදී කථානායකවරයා මේ බව කියා සිටියා.
බැඳුම්කර ගනුදෙනුව පිළිබඳ ජනාධිපති කොමිසමේ විමර්ශනයන්ට අදාළ තොරතුරු ලෙස ලබාගත් මෙම දුරකථන සබඳතා පිළිබඳ තොරතුරු ප්‍රසිද්ධියට පත්කිරීමෙන් මන්ත්‍රීවරුන්ගේ වරප්‍රසාද කඩවී ඇති බවයි සභානායක ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා කියා සිටියේ.