බැදුම්කර වංචාවේ වගකීම ජනපති භාරගත යුතුයි / මහින්ද කියයි

මහ බැංකු බැඳුම්කර නිකුත් කිරිමේදී සිදු වූ වංචාව සම්බන්ධයෙන් වගකීම ජනාධිපතිවරයා භාරගත යුතු බව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අවධාරණය කරනවා.
ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ කැබිනට් මණ්ඩලයේ සාමාජිකයින් සිදු කරන වැරදිවලට ජනාධිපතිවරයා වගකිව යුතු බවයි.
අනුරාධපුර, තිරප්පනය ප්‍රදේශයේ පැවැති ජන හමුවකට එක්වෙමින් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මෙම අදහස් පල කළා.