බැදුම්කර වාර්තාවෙන් පසු ජනපතිගෙන් දේශපාලනික තීන්දුවක් ?-Audio

බැදුම්කර විමර්ෂණ කොමිසමේ වාර්තාව ලැබීමෙන් පසු ශ්‍රී ලන්කන් හා මිහින් ලංකා ගුවන් සේවා වල පසුගිය සමයේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබද ජනාධිපති කොමිසමක් පත්කරන බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පවසනවා. අනතුරුව පසුගිය රජයෙන් පොදු අපේක්ෂකයා ලෙස පිටතට පැමිණි අයුරින්ම තමන්ගේ දෙවන තීරණාත්මක පියවර අනුගමනය කරන බවද ජනාධිපතිවරයා කියා සිටියා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *