බැදුම්කර වාර්තාවේ තවත් කොටසක් පාර්ලිමේන්තුවට


බැදුම්කර විමර්ෂණ ජනාධිපති කොමිෂන් සභා වාර්තාවේ මෙතෙක් පාර්ලිමේන්තුවට භාරදී නොතිබූ තවත් කොටසක් අද පාර්ලිමේන්තුවට භාරදී තිබෙනවා.
ඒ අනුව සී/350 සිට සී/360 දක්වා වන කොටසයි මෙසේ කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා වෙත යොමුකර ඇත්තේ.
ජනාධිපති කාර්යාලයේ නිලධාරීන් විසින් මෙම වාර්තාව කථානායකවරයා වෙත පිළිගන්වා තිබෙනවා.


මෙම පුවතට අදාළව ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ අයිතිය ඔබ සතුය. එම ප්‍රතිචාර lankaanews@gmail.com යන ඊ මේල් ලිපිනය වෙත යොමුකරන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published.