බැදුම්කර වාර්තාව හෙටත් නෑ / කොමිසමේ කාලය යළිත් දික්වෙයි

බැඳුම්කර විමර්ෂණ ජනාධිපති කොමිසමේ නිල කාලය ලබන දෙසැම්බර් 31 වැනි දා දක්වා දීර්ඝ කර තිඛෙනවා.
ගැසට් නිවේදනයක් මගින් ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා එම කාලය දීර්ඝ කිරීමටයි පියවර ගෙන ඇත්තේ.
කොමිසමේ කාලය හෙටින් අවසන් වීමට නියමිතව තිබු අතර කොමිසමේ වාර්තාව සකස් කිරිම සඳහා කාලය අවශ්‍ය බවට කොමිසමෙන් කරන ලද ඉල්ලීමක් සැලකිල්ලට ගෙනයි මෙම පියවර ගෙන ඇත්තේ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *