බැදුම්කර විමර්ෂණය අවසන් අධියරේ / වාර්තාව 27ට පෙර

ආන්දෝලනාත්මක මහ බැංකු බැදුම්කර ගණුදෙනුව සම්බන්ධයෙන් විමර්ෂණ සිදුකරන ජනාධිපති කොමිසම අද යළි රැස්වීමට නියමිතයි. ඒ අනුව හිටපු මහ බැංකු අධිපති අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් මහතා හරස් ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරුදීම සදහා අද යළි කොමිසම වෙත කැදවා තිඛෙනවා.
මේ අතර කොමිෂන් සභාවේ පරීක්ෂණ කටයුතු මේ වන විට අවසන් අධියරට එළඹ තිඛෙනවා. ලබන 27 වනදාට පෙර කොමිසමේ අවසන් වාර්තාව ජනාධිපතිවරයා වෙත පිළිගැන්විය යුතු වනවා.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial