බැදුම්කර විමර්ෂණ අවසන්වන තෙක් රවී උපනායකත්වයෙන් ඉවතට

අල්ලස් කොමිසමේ  සහ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග අවසන් වනතුරු හිටපු මුදල් අමාත්‍ය,  පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රවී කරුණානායක මහතා එක්සත් ජාතික පක්ෂ උපනායක ලෙස රාජකාරී කටයුතු වලින් ඉවත්විය යුතු බව එම පක්ෂය විසින් පත් කළ තිලක් මාරපන කමිටුව නිර්දේශ කර ඇති බව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මහ ලේකම් කබීර් හෂීම් මහතා  පවසනවා.
මේ ඊට අදාළව නිකුත් කර ඇති නිවේදනයයි.

370393820-එක-සත-ජාතික-පක-ෂයේ-මහ-ලේකම-කබීර-හෂීම-මහතා-නිකුත-කළ-සම-පූර-ණ-නිවේදනය-පහතින