බැදුම්කර විවාදය කල් යයි

බැඳුම්කර ගනුදෙනු විමර්ශන ජනාධිපති කොමිෂන් වාර්තාව පිළිබඳ අද (10) පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ විවාදය වෙනත් දිනයකදී පැවැත්වීමට තීරණය කර තිඛෙනවා.
ඒ පක්ෂ නායක රැස්වීමේදීයි.
එම වාර්තාව සභාගත කිරීමෙන් තොරව පාර්ලිමේන්තුවේ ඒ සම්බන්ධ විවාදයක් කිරීම පළ රහිත බව පක්ෂ නායකයින් පෙන්වා දීම හා ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ඊට විරෝධය පල කිරීම මෙම තීරණයට හේතුවී තිඛෙනවා.
ඒ අනුව විවාදය පැවැත්වෙන දිනය එම වාර්තාව සභාගත කිරීමෙන් පසුව තීරණය කෙරෙනු ඇතැයි දේශපාලන ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *