බැදුම්කර විවාදය ගැන ජනපතිගේ සාකච්ජාව ජවිපෙ වර්ජනය කරයි

බැඳුම්කර ජනපති කොමිසම් වාර්තාව සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති කාර්යාලයේ අද පැවැති පක්ෂ නායක හමුවට සහභාගී වීම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ප්‍රචාරක ලේකම් විජිත හේරත් මහතා ප්‍රතික්ෂේප කර තිබෙනවා.
බැඳුම්කර කොමිසම් වාර්තාව සම්බන්ධයෙන් කරුණු විමසීමට ජනාධිපති ලේකම්වරයා පාර්ලිමේන්තුවට කැඳවීම වෙනුවට ජනාධිපතිවරයා හමුවට පක්ෂ නායකයන් කැඳවීමේ අවශ්‍යතාවයක් නොමැති බවයි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ අවධාරණය කරන්නේ.
අදාළ කොමිසම් වාර්තාව ගැන ජනාධිපති ලේකම්වරයා අවස්ථා දෙකකදී එකිනෙකට වෙනස් ප්‍රකාශ නිකුත් කළ බවටද මන්ත්‍රීවරයා චෝදනා කරනවා.
ඒ අනුව බැදුම්කර වාර්තාව මෙන්ම බරපතල වංචා වාර්තාවන්ද පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ යුතු බවයි විජිත හේරත් මහතා සදහන් කරන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *