භූමිතෙල් මිල යළිත් අඩුවෙයි

භූමිතෙල් මිල ගණන් යළි පහල හෙළීමට රජය තීරණය කර ඇති බව වාර්තාවනවා.
මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ආරංචි මාර්ග සදහන් කළේ රුපියල් 80කට අඩු මුදලකට භූමිතෙල් නව මිල නියම කිරීමට නියමිත බවයි.
භූමිතෙල් අඩු මිලට ලබාදීම හේතුවෙන් එය විවිධ කූට ක්‍රියා සදහා භාවිතා කරන බවට ලද තොරතුරු හේතුවෙන් මිල ගණන් ඉහළ නැංවූ බවයි රජය ප්‍රකාශ කළේ.
ඒ අනුව ඉදිරි සතියේදී මෙම මිල අඩු කිරීම සිදුකිරීමට නියමිත බව සදහන්.
භූමිතෙල් මිල ඉහළ නැංවීම හේතුවෙන් ධීවර ප්‍රජාව විසින් දිවයින පුරා විරෝධතා ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරයද පසුගිය දිනවල දැකගැනීමට අවස්ථාව හිමිවුණා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *