මගියාට තට්ටු කර බස් වර්ජනය නවතයි / ගාස්තුව 12.5 % කින් වැඩිවෙයි

අද මධ්‍යම රාත්‍රී සිට ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතව තිබූ පෞද්ගලික බස් වර්ජනය අත්හිටුවා තිබෙනවා.
ඒ සියයට 12යි දශම 5ක බස් ගාස්තු වැඩිවීමක් ලබාදීමට රජය එකගතාවය පල කිරීම සමගයි.
ප්‍රවාහන ඇමැති නිමල් සිරිපාලද සිල්වා මහතා සමඟ අද පැවැති සාකච්ඡාවකින් පසු වැඩ වර්ජනය නතර කිරීමට තීරණය කළ බව සමස්ත ලංකා පෞද්ගලික බස් සමාගම් සම්මේනයේ ප්‍රධාන ලේකම් අංජන ප්‍රියන්ජිත් මහතා සදහන් කළේ මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින්.
අවම ගාස්තුව රුපියල් 12ක් කිරීමට සහ සමස්ථ බස් ගාස්තුව සියයට 12.5 කින් වැඩි කිරීමට අදාළ කැබිනට් පත්‍රිකාව ලබන අඟහරුවාදා අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි.