මත්තලට පැමිණි එකම ජාත්‍යන්තර ගුවන් යානයත් අදින් පසු නෑ

මත්තල ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල වෙත මෙතෙක් සිදුකළ එකම ජාත්‍යන්තර ගුවන් ගමනද නතර කර දැමීමට කටයුතු කර තිබෙනවා.
ඒ ෆ්ලයි ඩුබායි ගුවන් සේවය ගනු ලැබූ තීරණයකට අනුවයි.
මේ දක්වා දිනපතා උදෑසන 7ට මත්තල ගුවන් තොටුපලට ෆ්ලයි ඩුබායි යානය ලගාවූ අතර දිනකට 50 පදෙනකු පමණ එම ගුවන් යානය භාවිතා කර තිබුණා.
කෙසේ වෙතත් ප්‍රමාණවත් මගීන් නොමැතිවීම මුල් කර ගනිමින් හා ආදායම් අවම වීම හේතුවෙන් මෙම තීරණය ගෙන ඇති බව සදහන්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *