මද්දුමබණ්ඩාරගෙන් පොලිසියට හා නිලධාරීන්ට ලිපි දෙකක්

රාජ්‍ය පරිපාලන , නීතිය හා සාමය අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කළ රංජිත් මද්දුමබණ්ඩාර මහතා පොලිස්පතිවරයාට හා රජයේ ප්‍රධාන නිලධාරීන් වෙත විශේෂ ලිපි දෙකක් යොමුකර තිබෙනවා.
ඒ කතානායකවරයා පසුගිය 26 වනදාට පෙර පැවැති තත්ත්වය පිළිගෙන ඇති බැවින් තවදුරටත් අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කරන බව දන්වමින් හා නීති විරෝධී නියෝග පිළි නොගන්නා ලෙස දන්වමිනුයි.
මේ එහිදී ඔහු පොලිස්පතිවරයා වෙත යොමුකර ඇති ලිපියයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *