මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ඇමතුම්වලට සවන්දීමට මහින්ද එරෙහි වෙයි – Audio

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ දුරකථන ඇමතුම් සදහා රහසිගතව සවන්දීම තමන් අනුමත නොකරන බව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.
රාජපක්ෂ මහතා කියා සිටියේ පොදු අපේක්ෂයා ලෙස මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා එක්වන බව තමන් නොදැන සිටියේ එකළ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ දුරකථන ඇමතුම් සදහා සවන් නොදීම හේතුවෙන් බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *