නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය මනූෂ නානායක්කාර මහතා සිය නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වී තිබෙනවා.

ඔහු රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ප්‍රමුඛ පැවැති ආණ්ඩුවට සහාය පල කිරීමට තීරණය කර ඇති බවයි එක්සත් ජාතික පක්ෂය පවසන්නේ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *