මම ගත්තේ දහයයි / කෝටි ගණන් ගත් අය හෙළිකරන්න දයාසිරි ඉල්ලයි-Audio

තමන් අර්ජුන් ඇලෝසියස්ගෙන් රුපියල්මිලියනයක් පමණක් ලබාගත්තද ඔහුගෙන් කෝටි ගණනක මුදලක් ලබා ගනිමින් ඇලෝසියස් මහතා ආරක්ෂා කිරීමට උත්සාහ දැරූ 118 දෙනා අනාවරණ කරන්නැයි තමන් ඉල්ලා සිටින බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දයාසිරි ජයසේකර මහතා පවසනවා.
මන්ත්‍රීවරයා මේ බව සදහන් කළේ එම මුදල් ලබා ගැනීමේ සිද්ධියට අදාළව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට ප්‍රකාශයක් ලබාදීමට අද පැමිණි අවස්ථාවේදීයි.