මරණයෙන් පසු සිතට වනදේ විද්‍යාවෙන් හෙළිවූ හැටි

මරණය යනු සැමටම පොදු තත්ත්වයක් වනවා. එය පරාජය කිරීමට දියුණු ලෝකයේ පවා කිසිදු තාක්ෂණයක් නොමැති අතර එය වැලැක්විය හැකි සත්ත්වයකුද ලෝකයේ ජීවත්වන්නේ නැහැ.එහෙත් සැබවින්ම මරණයෙන් පසු මිනිසාගේ සිරුර විනාශවී ගියද සිත හෙවත් විඤ්ඤාණය විනාශ නොවන බව ධර්මයේද දැක්වෙනවා.එසේනම් සිරුර මියයාමෙන් පසු සිතට සිදුවන්නේ කුමක්ද ? මේ විද්‍යාඥයන් විසින් ඒ පිළිබද අනාවරණ කර ඇති ආකාරයයි.

 


Lankaanews දවසේ වීඩියෝව 2018.05.20