මරණ දඩුවමට අත්සන් කරනවා / ජනපති කියයි – Audio

මත්කුඩු ජාවාරමට සම්බන්ධවී මරණ දඩුවම නියම කර සිටියදීත් එම ජාවාරමට සම්බන්ධ වන්නන්ට මරණ දඩුවම ලබාදීම සදහා තමන් අත්සන් තබන බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අද ප්‍රකාශ කළා.
ඒ අද පැවැති උත්සවයකදී අදහස් දක්වමින්.