මහනුවර පීඩාවට පත් ජනතාවට කඩිනම් සහන අවශ්‍යතාවයක්

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ඇතිවූ නොසන්සුන් තත්වයෙන් නිවාස හා දේපල විනාශවී සිටින ජනතාවට කඩිනම් සහන අත්‍යාවශ්‍ය බව අමාත්‍ය එම් එච් ඒ හලීම් මහතා පවසනවා.
මහනුවරදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ මේ වන විට බොහෝ දෙනා වියලි ආහාර ලබාදෙමින් පවතින බවයි. එහෙත් හානිවී ඇති නිවාසවලට අත්‍යාවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ලබාදීම වඩාත් වැදගත්් බවයි අමාත්‍යවරයා අවධාරණය කළේ.