මහල් 30ක් උසින් අමෙරිකාවට ආ විස්මිත සුනාමිය

සුනාමි යන වදන බොහෝ දෙනකු බියට පත් කරන්නක් වනවා. ඒ මෑතකාලීනව එවන් බිහිසුණු සුනාමි තත්ත්වයන් ලෝකයට බලපෑම හේතුවෙනුයි.කෙසේ වෙතත් අමෙරිකාවේ ෆ්ලොරීඩා ප්‍රාන්තයෙන් පසුගියදා අසාමාන්‍ය ආකාරයේ දැවැන්ත සුනාමියක් දැකගැනීමට ජනතාවට අවස්ථාව උදාවුණා. මේ එම අසාමාන්‍ය විස්මය පිළිබදයි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *