මහාචාර්ය අමරා රණතුංග සමුගනී

ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු සංගීත මහාචාර්යවරිය වන ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පිනී අමරා රණතුංග මහත්මිය අභාවප්‍රාප්තවී තිබෙනවා.
ඒ අනුව ඊයේ රාත්‍රියේ හෘදයාබාධයකින් මිය යන විට ඇය 79 වන වියේ පසුව තිබෙනවා.
අමරා රණතුංග මහත්මිය ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පී ආචාර්ය දයාරත්න රණතුංග මහතාගේ බිරිඳද වනවා.