මහින්දගෙන් CID ට පැය 3ක ප්‍රකාශයක්

මාධ්‍යවේදී කීත් නොයාර් මහතාට පහරදීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අද ප්‍රකාශයක් ලබාගත්තා.
එම වාර්තා සදහන් කළේ පැය 3කට ආසන්න කාලයක් හිටපු ජනාධිපතිවරයාගෙන් මෙම ප්‍රකාශය ලබාගත් බවයි.
ඒ මහින්ද රාජපක්ෂගේ විජේරාම පාරේ පිහිටි නිවසේදීයි.