මහින්ද අතහැර කරුණා කරණමක් ගසයි

විනයාගමූර්ති මුරලිදරන් හෙවත් කරුණා අම්මාන් ඉදිරි මැතිවරණවලදී එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට සහය දැක්වීමට එකඟතාව පළ කර තිඛෙනවා.
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ මහලේකම් ඇමැති මහින්ද අමරවීර මහතා සහ විනයාගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා අතර ඊයේ පැවැති සාකච්ජාවකදීයි මෙම එකගතාවය පලකර ඇත්තේ.
හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ පාලන සමයේ කරුණා අම්මාන් මහතා නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයකු ලෙස මෙන්ම නිදහස් පක්ෂයේ උප සභාපතිවරයකු ලෙසද කටයුතු කළා.
මෙහිදී දෙපාර්ශවය ඉදිරි දේශපාලන කටයුතු පිළිබඳවද දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කර තිඛෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *