මහින්ද ඉක්මනින් බලය ගන්නවා / කුමාර වෙල්ගම කියයි -Audio

ඉතා ඉක්මනින් රටේ පාලන බලය හිටපු ජනාධිපතිවරයා ප්‍රමුඛ ඒකාබද්ධ විපක්ෂය විසින් හිමිකර ගන්නා බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කුමාර වෙල්ගම මහතා පවසනවා. මන්ත්‍රීවරයා මේ බව සදහන් කළේ හිටපු ජනාධිපතිවරයා සමග ඊයේ රාත්‍රීයේ පැවැති සාකච්ජාවකින් පසු මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *