මහින්ද ගැන මෛත්‍රී සිවිල් සංවිධානවලට කියූදේ මෙන්න-Audio

පක්ෂය එක්සත් කිරීම සදහා සාකච්ජා පැවැත්වුවද හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට යටත් නොවන බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ප්‍රකාශ කර තිඛෙනවා.
ඒ සිවිල් සංවිධාන නියෝජිතයින් හා පැවැති සාකච්ජාවේදීයි.
මේ ඒ පිලිබද අදහස් දැක්වූ ගාමිණී වියන්ගොඩ මහතා.