මහින්ද තංගල්ල බන්ධනාගාරයට / ජේ ආර් හොදයි කියයි

හම්බන්තොට විරෝධතාව සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගෙන රක්ෂිත බන්ධනා ගාර ගත කර සිටින පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ ඇතුළු පිරිස බැලීමට හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අද තංගල්ල බන්ධනාගාරයට පැමිණියා.එහිදී අදහස් දක්වමින් හිටපු ජනාධිපතිවරයා කියා සිටියේ ජේ ආර් ජයවර්ධන යුගයේ පවා විරෝධතාවලට සම්බන්ධ වූවන්ට එරෙහිව මේ ආකාරයෙන් පළිගැනීම් සිදු නොකළ බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *