මහ බැංකුව යළිත් කෝප් කමිටුවට

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ බැඳුම්කර නිකුතුව ගැන ජනාධිපති විශේෂ කොමිෂන් සභා වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව යළි කෝප් කමිටුව වෙත කැඳවීමට එහි සභාපති ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතාගේ අවධානය යොමුවී තිඛෙනවා.

බැඳුම්කර ගනුදෙනුවේ වංචාව සම්බන්ධයෙන් ගත යුතු පියවර සහ මෙවැනි ගනුදෙනුවක් යළි සිදු නොකිරීම සඳහා කෝප් කමිටුව විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද නිර්දේශවල පසු විපරම සොයාබැලීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව යළි කෝප් කමිටුව වෙත මෙසේ කැඳවීමට යන බවයි අදාළ වාර්තා හෙළිකරන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *