මාතලේ අධිකරණ සංකීරණය ගැන ඇමතිනියගෙන් නිවේදනයක්

මාතලේ අධිකරණ සංකීර්ණයේ ඉදි කිරීම් තාවකාලිකව නතර කරන්නැයි ජනපති නියෝගයක් දුන් බව සදහන් කරමින් පළ කළ පුවත් සාවද්‍ය බව අධිකරණ හා විදේශ රැකියා අමාත්‍ය තලතා අතුකෝරල පවසයි.
අධිකරණ හා විදේශ රැකියා අමාත්‍ය තලතා අතුකෝරල මහත්මිය විසින් පසුගිය 02 වන දා මුල්ගල තබන ලද මාතලේ අධිකරණ සංකීර්ණයේ ඉදි කිරිම් තාවකාලිකව නතර කරන ලෙස ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මැතිතුමා විසින් නියෝග කර ඇතැයි සදහන් කරමින් පුවත් පත් විසින් පළ කර ඇති ප්‍රවෘත්තිය සාවද්‍ය වන අතර එවැනි ඉල්ලීමක් ජනාධිපතිතුමා විසින් අධිකරණ අමාත්‍යතුමියගෙන් හෝ අමාත්‍යාංශයෙන් සිදු කර නැතැයි අධිකරණ අමාත්‍යාංශය පවසයි.
මෙම ස්ථානයේ අධිකරණ සංකීර්ණයක් ඉදි කිරීම සම්බන්ධව මාතලේ විජය විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂය සංගමයේ සුළු පිරිසක් විරෝධතාවයක් පළ කර ඇති අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් කරුණු අධිකරණ හා විදේශ රැකියා අමාත්‍ය තලතා අතුකෝරල මහත්මිය විසින් ගරු ජනාධිපතිතුමන් වෙත ඉදිරිපත් කර ඇති අතර ඉදිරියේදී මේ සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය කරුණු සොයා බලා එම ස්ථානයේ මාතලේ නව අධිකරණ සංකීර්ණයේ ඉදි කිරීම් කටයුතු සිදු කරන බව ද අධිකරණ අමාත්‍යතුමිය අවධාරණය කරයි.
විරෝධතාවයන් දක්වන අය සදහා කරුණු දැක්වීමට අවශ්‍ය නම් අධිකරණ අමාත්‍යාංශය විදිහට සුදානම් බවත් මෙවැනි ජාතික වැදගත් කමක් ඇති කටයුත්තක් පිළිබදව සුළු පිරිසකගේ විරෝධතාවය සම්බන්ධයෙන් කණගාටු වන බවත් දිවයිනේ මහාධිකරණයක් නොමැති එකම දිස්ත්‍රික්කය මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය වන බවත් එබැවින් කඩිනමින් මහාධිකරණ සංකීර්ණයක අවශ්‍යතාවය එම දිස්ත්‍රික්කයට පවතින බැවින් එම කටයුතු සිදු කරන බවත් අධිකරණ හා විදේශ රැකියා අමාත්‍ය තලතා අතුකෝරල මහත්මිය පවසයි.