මාතලේ අබිරහස් වෙනසක් / සීතලත් නැතිවන ලකුණු

මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය මෙරට සුන්දර ප්‍රදේශයක් වනවා.එහි පාරිසරික තත්ත්වයන් පිළිබද පසුගිය සමයේදීත් විවිධ මතවාදයන් ඉදිරිපත් කෙරුණා. කෙසේ වෙතත් මේ වන විට එහි යම් අසාමාන්‍ය වෙනස්කම් සිදුවෙමින් පවතින බවක් ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද? මේ එම විස්මිත අනාවරණයයි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *