මාලදිවයින් අත්අඩංගුවේ පසුවූ ලහිරු මධුසංඛ මුදා හරී

මාලදිවයිනේ හිටපු ජනාධිපති අබ්දුල්ලා යමීන් ඝාතනය කිරීමට කුමන්ත්‍රණ කළ බවට චෝදනා මත එරට අත්අඩංගුවේ රදවා සිටි ලාංකිකයකු වන ලහිරු මධුසංඛ නිදහස් කර තිබෙනවා.
ඒ ඔහුට එරෙහි චෝදනා තහවුරු කිරීමට අසමත්වීම හේතුවෙනුයි.
2015 වසරේදී ඔහු මාලදිවයිනේදී අත්අඩංගුවට පත්වූ අතර එරට රජය චෝදනා කළේ මාලදිවයිනේ හිටපු ජනාධිපතිවරයා ඝාතනය කිරීමට ස්නයිෆර් වෙඩික්කරුවකු ලෙස ලහිරු මධුසංඛ උත්සාහ කළ බවයි.
එහෙත් ඔහු දිගින් දිගටම අදාළ චෝදනා ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබුවා.