මැතිවරණයෙන් පසු කැබිනට් සංශෝධනයක්

ඉදිරි පළාත් පාලන මැතිවරණයෙන් පසුව කැබිනට් මණ්ඩලය සංශෝධනය කර ක්‍රියාකාරී දක්ෂයින්ට තනතුරු ලබාදීමට සැලසුම් කර ඇතැයි ආණ්ඩුවේ දේශපාලන ආරංචි මාර්ග අනාවරණ කරනවා.
ඒ අනුව පසුගිය වසරවලදී ප්‍රගතියක් පෙන්වා නොමැති අමාත්‍යවරු හා අය වැයෙන් වෙන් කරන මුදල් සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවලට ප්‍රයෝජනයට නොගත් පිරිස් වෙනුවට වඩාත් කාර්යක්ෂම පිරිස් සදහා වැදගත් අමාත්‍යධූර පිරිනැමීමට නියමිතව තිඛෙනවා.
ඒ අනුව පළාත් මැතිවරණයෙන් පසු ජනාධිපතිවරයා සහ අගමැතිවරයා අතර මීට අදාළව මූලික සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීමට නියමිත බවත් එහිදී කැබිනට් සංශෝධනය පිළිබඳවත් තීරණය කිරීමට නියමිත බවත් රජයේ ආරංචි මාර්ග අනාවරණ කළා.
දේශපාලන වශයෙන් ඉදිරියට යාම පිළිබඳව ආණ්ඩුව තුළ විවිධ සාකච්ඡා ඇතිවී ඇති බැවින් ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ අගමැතිවරයෙක් පත්කර ආණ්ඩුව ඉදිරියට රැගෙන යාම හෝ කැබිනට් මණ්ඩලය පමණක් සංශෝධනය කර ඉදිරියට යාම යන යෝජනා දෙක ඉදිරිපත් වී ඇති බවයි දැක්වෙන්නේ.
ඒ අනුව අගමැතිධුරය වෙනස් නොකර කැබිනට් මණ්ඩල සංශෝධනයකින් පසුව ආණ්ඩුවේ ඉදිරි වසර දෙක සාර්ථකව ඉදිරියට ගෙන යාමට බොහෝවිට ඉඩ ඇති බවයි එම වාර්තා හෙළිකරන්නේ.