මැතිවරණවලදී අපේක්ෂකයින්ට වියදම් සීමාවක්

මැතිවරණවලදී අපේක්ෂකයින්ගේ වියදම් සීමාව සම්බන්ධ නීති දැඩි කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිඛෙනවා. ඒ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරිපත් කළ කැබිනට් පත්‍රිකාවකට අනුවයි. මේ එම සම්පූර්ණ තොරතුරුයි.


Lankaanews දවසේ වීඩියෝව 2018.05.21