මැ.කො සභාපති කණස්සල්ලෙන්

පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වීම සදහා පවත්නා නීත්‍යානුකූල තත්වය යටතේ කොමිසමට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග සියල්ල ගන්නා බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පවසනවා.
සභාපතිවරයා මේ බව සදහන් කළේ මැතිවරණයට මතුව ඇති බාධා පිළිබද අදහස් දක්වමින්.
ඉදිරි පලාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වෙන වකවානුව සම්බන්ධයෙන් දැනට තමන්ට කිසිවක් කිව නොහැකි බවත් පවත්නා තත්ත්වය පිළිබද දැඩි කණගාටුවකින් පසුවන බවත් සභාපතිවරයා අවධාරණය කර තිඛෙනවා.