මියගිය දැරිය දරුවෙකු වී එම මව් කුසේම ඉපදිලා

පුනර්භවය සැලකෙන්නේ බොහෝ දෙනකුගේ අවධානය දිනාගත් මාතෘකාවක් ලෙසයි. එහිදී පුනර්භවය සාක්ෂි සහිත සිද්ධීන් විශාල වශයෙන් ලොව පුරා වාර්තාවන අතර ඉන් සිද්ධීන් රැසක්ම ජාත්‍යන්තර අවධානය දිනාගෙන තිඛෙනවා. වර්ජිනියා සරසවිය පුනර්භව සිද්ධීන් සම්බන්ධයෙන් වැඩිම පරීක්ෂණ සිදුකර ඇති ආයතනයයි.ඔවුන් විසින් ශ්‍රී ලංකාව තුලද පර්යේෂණ 200කට අධික ප්‍රමාණයක් සිදුකර ඇති අතර මේ එසේ ලංකාවෙන් හෙළිවූ විස්මිත පුනර්භව අනාවරණයක කතාවයි.