මිරිස් කුඩු ප්‍රහාරයට එරෙහිව නීතිමය පියවර

පාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භය තුලදී තමන්ට එල්ලවූ මිරිස් කුඩු ප්‍රහාරය පිළිබදව නීතිමය පියවර ගන්නා බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගාමිණි ජයවික්‍රම පෙරේරා මහතා පවසනවා.
මන්ත්‍රීවරයා අද අරලිය ගහ මන්දිරයේදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් මේ බව කියා සිටියා.
තමන්ට පහරදුන් පිරිස් වලට එරෙහිව නිසි පියවර ගන්නා බවයි ජයවික්‍රම පෙරේරා මහතා මෙහිදී අවධාරණය කළේ.