මිරිස් කුඩු ප්‍රහාරය ගැන පොලිස් පරීක්ෂණ අරඹයි

පාර්ලිමේන්තුවේදී එල්ලවූ මිරිස් කුඩු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් පොලිස් පරීක්ෂණ අද ආරම්භ කර තිබෙනවා.
ඒ හිටපු අමාත්‍ය ගාමිණී ජයවික්‍රම පෙරේරා මහතා සිදු කළ පැමිණිල්ලට අනුවයි.
ඊට අදාළව වැලිකඩ පොලිසියේ විශේෂ පොලිස් නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් ද පාර්ලිමේන්තු සංකීරණයට පැමිණි අතර ඔවුන් විසින් මේ සම්බන්ධ විමර්ෂණ ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතිනවා.
මේ සදහා අදාළ සිද්ධියේ දර්ශන හා මාධ්‍ය මගින් අනාවරණ කළ ඇතැම් හඩ පටද දායක කර ගැනීමට නියමිත බවයි වාර්තාවන්නේ.