මීගමුව බන්ධනාගාරයේදී රැදවියකු මියයාම සැකයි / පරීක්ෂණ ඇරඹෙයි

මීගමුව බන්ධනාගාරයේදී සැකකරුවකු මියයාම සම්බන්ධයෙන් පොලිස් පරීක්ෂණ ආරම්භවී තිඛෙනවා.
ඒ සොරකමක් සම්බන්ධයෙන් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කළ 50 හැවිරිදි සැකකරුවකු හදිසියේ මියයාමෙන් පසු පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණයේදී සිරුර අභ්‍යන්තරයේ තුවාල ඇති බව හෙලිවීම සමගයි.