මුරපදය වහා වෙනස් කරන්න / ට්විටර් ඉල්ලයි

ට්විටර් ගිණුම්වල මුරපදය වහාම වෙනස් කරගන්නා ලෙස ට්විටර් සමාගම සියලු ට්විටර් ගිණුම් හිමියන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා.
ඒ එම ජාලයේ තාක්ෂණික ගැටලුවක් හේතුවෙන් ග්‍රාහක තොරතුරු නිරාවරණය වී ඇති බව හෙළිදරව් වීමෙන් පසුවයි.
ට්ව්ටර් ප්‍රධාන තාක්ෂණ නිලධාරි ප්‍රාග් අග්‍රවාල්ල බ්ලොක් සටහනක් තබමින් සදහන් කර ඇත්තේ මෙම දෝෂය ඔවුන් විසින්ම සොයාගත් අතර මුරපද ඉවත් කරමින් මෙම දෝෂය නැවත සිදුවීම වැළැක්වීම සඳහා සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කර ඇති බවයි.
මේ වන විට ලොව පුරා කෝටි 30ක පිරිසක් ට්විටර් ගිණුම් භාවිතා කරමින් සිටිනවා.