මුහුදු රළුයි / සුළග සැඩයි / ධීවරයින්ට උපදෙස්

අද සිට ලබන 29 වනදා දක්වා පුත්තලම, කොලඹ , හම්බන්තොට හරහා මඩකලපුව දක්වා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළගේ වේගය පැයට කිලෝමීටර 60 සිට 70 දක්වා ඉහළ යා හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරනවා.
ගිගුරුම් සහිත වැසි පවතින අවස්ථාවල එම කලාපවල සුළගේ වේගය පැයට කිලෝමීටර 80ක් දක්වා වර්ධනය වි හැකියි.
මේ සම්බන්ධයෙන් ධීවර හා නාවික ප්‍රජාව දැඩි අවධානයෙන් පසුවිය යුතු බවයි කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දෙන්නේ.