මෙත් බුදු හිමියන් ගැන මෙතෙක් නොඇසූ කතාවක්

මෛත්‍රීය බුදු හිමියන් සැලකෙන්නේ මේ මහා භද්‍රකල්පයේ පහල වන අවසන් හා මීළග බුදුන් වහන්සේ ලෙසයි. උන්වහන්සේගේ පරිනිර්වාණය සිදුවන ආකාරය හා ඊට මහා කාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේ යම් අයුරකින් සම්බන්ධ වන ආකාරය පිළිබද ධර්මයේ කියවෙන කතාවයි මේ.