මොරොක්කෝවේ නොමිලේ ගෝලයෙන් 3 වන තරගය ඉරානය දිනයි

පාපන්දු ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ 3න්වන තරගයෙන් වාසනාවන්ත ජයග්‍රහණයක් අත් කර ගැනීමට ඉරානය සමත්වුණා.
ඒ මොරොක්කෝව සමග පැවැති තරගයේදීයි. එහිදී ඉරානය කිසිදු ගෝලයක් වාර්තා නොකළද මොරොක්කෝ ක්‍රීඩකයකු අතින් අත්වැරදීමකින් ඉරානයේ දැල තුලට පන්දුව යොමුවීම නිසා වාර්තාවූ ගෝලය 1ට 0ක් ලෙස ඉරානයේ ජය සහතික කරනු ලැබුවා.
මෙහිදී කෝණ පහරක් ඉරාන ක්‍රීඩකයකු විසින් එල්ල කළ අතර එය ගෝලය තුලට යාම වැලැක්වීමට මොරොක්කෝ ක්‍රීඩකයකු දැරූ උත්සාහයේදී ඔහුගේ හිසේ වැදී පන්දුව ගෝලය තුලට යොමුවුණා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *