මෝටර් රථ යට කරමින් හවායි ගිනි කන්දෙන් ලෝ දිය ගලයි

හවායි ගිනි කන්ද විදාරණයවීම මේ වන විට ලෝකයේ අවධානයට ලක්ව තිබෙනවා.ඒ සමග කලාපයේ වන් ගමන් හා සංචාරක සේවාවන්ට බාධා මතුව ඇති බව සදහන්.එම ගිනි කන්දෙන් ගලා යන ලෝදිය ගංගාව සිදුකළ විනාශයේ සත්‍ය දර්ශනයි මේ.

 


Lankaanews දවසේ වීඩියෝව 2018.05.22