මෝදි ජායාරූප ශිල්පියෙක් වෙලා – Images

ඉන්දීය අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි මහතා ජායාරූප ශ්ලිපියකු බවට පත්ව තිබෙනවා. ඒ ඔහු තමන් විසින් ලබාගන්නා ලද ඉන්දියාවේ සිකිම් හා ජායාරූප කිහිපයක් අන්තර්ජාලයට එක්කිරීම සමගයි. එම ජායාරූප බොහෝ දෙනකු විසින් පැසසුමට ලක් කර ඇති අතර ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා ජායාරූපකරණයේ දක්ෂයකුවී ඇති බවයි. ඉන්දියාව සංචාරක ආරක්ෂණයට ලක් කිරීම වර්ධනය මෙම ජායාරූප නිකුත් කිරීමේ අරමුණ බව පැවසෙනවා.

hcgblnsk

gkvo09f817dduueg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *