මෝහිණි ඇල්ල භයානකයි / ශ්‍රී පාද වන්දනාකරුවන්ට උපදෙස්

හැටන් නල්ලතන්නිය මාර්ගයේ නල්ලතන්නිය මෝහිනී ඇල්ල අසල ප්‍රදේශය අනතුරුදායක බැවින් එම ස්‌ථානයේ දිය නෑමෙන් වලකින ලෙස නල්ලතන්නිය පොලිසිය ශ්‍රී පාද වන්දනාකරුවන්ට දැනුම් දෙනවා.

මෝහිනී ඇල්ල ප්‍රදේශය රමණීය ප්‍රදේශයක්‌ මෙන්ම අනතුරුදායක ප්‍රදේශයක්‌ බවත් මෙම ස්‌ථානයේ දිය නෑමෙන් විවිධ අනතුරු ඇතිවීමේ අවධානමක්‌ පවතින බවත් මෙම තත්ත්වයන් සැලකිල්ලට ගෙන එම ස්‌ථානයෙන් දිය නෑමෙන් වැලකිය යුතු බවද නල්ලතන්නිය පොලිසිය ප්‍රකාශ කළා.

එමෙන්ම මෙම දිය ඇල්ලෙන් ගලා බසින ජලය බීමට නුසුදුසු අපිරිසිදු ජලය බවත් එම නිසා එම ස්‌ථානයේ ජලය බීමට නොගන්නා ලෙසද නල්ලතන්නිය පොලිසිය ශ්‍රී පාද වන්දනාකරුවන්ට අනතුරු අගවනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *