යාපනයේ විරෝධතාකරුවන්ට ජනපතිගෙන් උත්තරයක්

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අද යාපනයේ සංචාරයක නිරත වුණා.
එහිදී අතුරුදහන්වූවන් සොයාදෙන ලෙසට බලකරමින් අතුරුදහන්වූවන්ගේ ඥාතීන් යාපනය හින්දු විද්‍යාලය ආසන්නයේ විරෝධතාවයක නිරත වූ අතර ජනධිපතිවරයා ඔවුන් ආසන්නයට ගොස් සාකච්ජාවකද නිරත වුණා.
මේ එහිදී ඇතිවූ තත්ත්වය පිළිබද ජනාධිපතිවරයා යාපනය හින්දු විද්‍යාලයේදී පැවැති උත්සවය අමතමින් සිදුකළ ප්‍රකාශයයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *